I det følgende refereres der til de løbende bulletiner til STRATO® abonnenterne. Nogle nyheder er trukket ud og nævnt særskilt herunder:

År 2015:

Bulletin for 1. halvår: Bulletin 15A

Den nye autoriserede lejekontrakt for beboelse, der træder i kraft d. 1. juli er nu klar. Endvidere er der udfærdiget nye udgaver af lejekontrakt for butik og restaurant og lejekontrakt for kontor, lager og produktion. 

Bulletin for 2. halvår: Bulletin 15B

Nye indflytnings- og fraflytningsskabeloner er tilgængelige. De nye varslingsskabeloner er tilgængelige. Databasen er udvidet med datafelter til den nye lejekontrakt.    


År 2014:

Bulletin for 1. halvår: Bulletin 14A

Der er indført en ny fjernkontrolfunktion baseret på TeamViewer systemet, der opererer på alle platforme. NETS har informeret om nye regler til modvirkning af hvidvask. Der er etableret en hurtigere udskriftsfunktion for Word dokumenter. EBC products har etableret en alternativ hjemmeside www.stratoweb.dk , som kan anvendes såfremt den officielle hjemmeside www.strato.dk ikke er tilgængelig.    

Bulletin for 2. halvår: Bulletin 14B

Ændringer i NETS omkring hvidvaskloven afspejler sig nu i STRATO. Valgfri visning af STRATO-hjælp i windows format eller HTML format. Nyt menupunkt for påmindelse i medlemskartoteket.    


År 2013:

Bulletin for 1. halvår: Bulletin 13A

Et webservice udviklingsværktøj er klargjort til STRATO v.3.50. Underskrivelse af dokumenter med NemID. Der er etableret en ny importfunktion til NETS BetalingsservicePlus. Det er blevet nemmere at teste e-mailopsætningen.    

Bulletin for 2. halvår: Bulletin 13B

Hostingløsning kan anbefales som alternativ til egen server. Ny importfunktion af bogføringsdata fra diverse lønsystemer (f.eks. Dataløn og Danløn). Som ny funktion i STRATO webservice kan nævnes udflytningsrapporten, som nu kan udfærdiges på en touchpad.      


År 2012:

Bulletin for 1. halvår:
Bulletin 12A

Der er indført nye avancerede metoder til budgetberegning. Forbedret layout i Excel ved eksport af rapporter og lister. Der er ikke længere begrænsninger i valg af skærmindstillinger. Ny omposteringsfunktion på lejemål.   

Bulletin for 2. halvår: Bulletin 12B

Online hjælpen er tilgængelig i webbrowser. E-fakturaer kan sendes med www.sproom.net . Der er etableret eksport til økonomisystemet Advosys. Brugerdata kan flettes til Word-skabeloner.      


År 2011:

Bulletin for 1. halvår:
Bulletin 11A

Der er etableret en ny udviklingslinie med betegnelsen STRATO® v.3.50. Denne linie adskiller sig fra STRATO® v.3.40 ved at anvende en ny database. Ved at tage dette skridt har EBC products sikret, at STRATO kan installeres på kommende Windows-platforme. Den nye udviklingslinie er funktionsmæssigt identisk med v.3.40.   

Bulletin for 2. halvår: Bulletin 11B

En ny webservice giver administrator mulighed for at tilbyde klienter adgang til data i STRATO. Fra administrators hjemmeside kan klienter via login få direkte adgang til f.eks. regnskabsoplysninger, lejerinformation og huslejeopkrævninger. Dette er starten på en udvikling som forventes at eskalere de kommende år. Det nye OIOUBL-format for E-fakturaer er implementeret. En fuldautomatisk huslejeopkrævning via e-mail er indført. Der er etableret brevudskrift til kreditorer.   


År 2010:

Bulletin for 1. halvår:
Bulletin 10A

Nye reviderede lejekontrakter. Databasesystemet er blevet hurtigere. Der kan medtages tomgangslejemål i lejereguleringerne. Øget funktionalitet i de brugerdefinerede lister. Det nye format til kommunernes økonomisystem er implementeret i STRATO. Ekstra saldobalancer på lejemål og medlem/venteliste.    

Bulletin for 2. halvår: Bulletin 10B

Der er indførten effektiv funktion til vedhæftning af scannede bilag, når poster registreres i kassekladden. Ved at indføre denne funktion i bogføringsproceduren kan man flytte al bogføringsdokumentation ind på skærmen og hente bilag frem for en given bogført post. Der er indført administration af boligannoncer. Systemet kan bruges til annoncering på Boligportal.dk eller på egen hjemmeside.  


År 2009:

Bulletin for 1. halvår:
Bulletin 09A

Nye påkravsbreve er tilgængelige efter lejelovsændringen pr. 1.juni 2009. Der er implementeret et nyt PBS kommunikationssystem med direkte udveksling af opkrævninger og betalinger. Hermed er den tidligere manuelle overførsel af filer ikke længere nødvendig. Kreditorsystemet er moderniseret i form af et nyt og forenklet system til bankvalg. Der er udviklet et interface til NemHandel. Scannede bilag kan kaldes frem fra den enkelte bogførte post.    

Bulletin for 2. halvår: Bulletin 09B

Der er etableret en informationskanal, som EBC products vil anvende, når der skal sendes vigtige oplysninger til STRATO brugerne. Informationskanalen er synlig i STRATO vinduet. Der er indført funktionalitet til scanning af dokumenter direkte fra STRATO. En funktion til PBS afmelding er indført i forbindelse med lov om betalingstjeneste pr. 1. november 2009.