STRATO® er et IT-system, der automatiserer administrative rutiner omkring ejendomme, deres vedligeholdelse og udlejning. Datasystemet er delt op i kartoteker, som man kan se nærmere beskrevet i menuen til højre. De funktionelle dele af systemet er bygget op som et moderne kontorsystem, hvor et væsentligt formål er minimering af papirforbruget. STRATO® er 100% integreret med Microsoft Word og Excel og sammen med E mail, Internet og eksterne systemer (PBS, banker, forbrugsfirmaer, BBR, vaskerier mm.) får man et totalsystem for styring af økonomi, boligudlejning og korrespondance af enhver art.

EBC products står for al udvikling omkring STRATO® ejendomsadministrationssystemet. Systemet leveres i dag i versionerne 3.40 og 3.50 med garanti for korrekt afvikling på den nyeste Microsoft Windows platform og med 100% integration til den nyeste Microsoft Officepakke. Via vores abonnementsordning er vi i tæt kontakt med brugerne og kan derfor udvikle ny funktionalitet som både indholdsmæssigt og hvad angår præsentation tilgodeser brugernes ønsker.

STRATO® indeholder kartoteker til Administrator, Selskaber, Ejendomme, Lejemål, Medlems/venteliste, Kreditorer og Bygningsvedligeholdelse. Se menuen til højre.

Selskaberne er selvstændige bogholderikredse, som understøttes af finansbogholderiet. Nye kontoplaner kan kopieres fra standarder eller eksisterende selskaber. Ejendommene eksisterer som afdelinger med egne kontoplaner. Der kan oprettes et vilkårligt antal kassekladder med valgfrie bilagsserier. I kassekladderne kan der bogføres på lejer, medlem, kreditor og projekt. En konto kan defineres med fast posttekst, tvungen ejendom, lejer og kreditor og fast modkonto. Der kan også defineres en fordelingsstrategi for konti, rentekode og fast beløb, ligesom der kan defineres en mellemregningsfunktion mellem selskaber. Der kan udføres renteberegning med automatisk bogføring på valgfrie konti. Alle former for bogholderirapporter kan udtrækkes.

I boligadministrationen findes den automatiske huslejeopkrævning og indbetaling. Normalt vil man benytte samkørselen med PBS. I dag kan man også anvende E-faktura i OIOUBL-formatet eller man kan udskrive det velkendte FIK indbetalingskort eller sende det pr. email. Der er funktioner til alle typer af huslejereguleringer: omkostningsbestemt lejeregulering, skatte- og afgiftsregulering, regulering af vedligeholdelsessatser og erhvervslejeregulering. Forbrugsregnskaber for varme-, vand- og el føres med udveksling til Clorius, Brunata o.a. Enkle rutiner for indflytning, udskrivning af lejekontrakter, fraflytning med flytteopgørelse er med til at gøre administrationen overskuelig. Med den indbyggede kalenderfunktion planlægger man arbejdet for den enkelte medarbejder. 

Hvis man ønsker at lægge billeder og tegninger af ejendomme og lejemål ind i systemet, kan man benytte arkivmodulet. Dette modul benyttes også i forbindelse med enhver form for kommunikation (breve, email) med lejerne. Arkivmodulet er udformet således, at man fra et vilkårligt kartotek har adgang til netop de arkiverede data, der er tilknyttet kartotekskortet.

V.hj.af en webservice, som EBC products tilbyder, kan administrator give sine klienter adgang til bestemte informationer i STRATO®. Eksempelvis kan et bestyrelsesmedlem i en beboerforening se saldobalancen i internetbrowseren på sin PC eller mobiltelefon.

Brug Kontakt for rekvisition af yderlige oplysninger om STRATO®.