EBC products leverer nøglefærdige systemer, det være sig såvel enkeltstående maskiner som netværksløsninger. EBC products påtager sig også at levere enkelte dele som printere, backup systemer, UPS sikkerhedssystemer for strømafbrydelser o.m.a. EBC products tilbyder at instruere og undervise i brugen af de leverede produkter. EBC products tilbyder en abonnementsordning med hot-line og programopdatering af STRATO®.

EBC products har siden 1984 leveret IT-systemer til danske ejendomsadministratorer og er med over 300 installerede systemer førende på området. EBC products sikrer at STRATO® er ajour med dansk lov, specielt lejelovgivningen. Ved at anvende STRATO® vil administrator endvidere få glæde af det væld af serviceydelser, der findes i den nyeste teknologi. I dag er distributionen således lagt ud på internettet og alle dele af STRATO® kan downloades.

Med et hold af dygtige supportere er det betryggende for brugerne at vide, at de hver dag pr. telefon eller e-mail kan komme i kontakt med os og få afklaret diverse tvivlsspørgsmål. I mange tilfælde vil supporteren kunne etablere forbindelse til brugerens IT system, hvilket giver mulighed for en effektiv hjælp.

EBC products har en lang tradition for samarbejde med eksterne dataleverandører til ejendomsadministrationerne. For at brugeren kan opnå en følelse af en smidig administration, skal brugeren have adgang til simple og forståelige rutiner, når der standardmæssigt skal udveksles data med PBS, diverse banker, KMD, firmaer for forsyningsregnskaber, vaskerisystemer, VANS operatører m.fl. Det er generelt sådan, at der i al udvikling af STRATO er fokus på en moderne og brugervenlig skærmpræsentation.

Et internet brugerforum, der administreres af EBC products, kan være et attraktivt sted for brugerne at henvende sig. Her kan man udveksle erfaringer med andre stratobrugere. Dette er den moderne form for ERFA-aktivitet, hvor man fra sit skrivebord kan benytte alle interesserede stratobrugere som sparringspartner.

Er man interesseret i den personlige kontakt, er det muligt at blive medlem i en eller flere ERFA-grupper. Grupperne er brugerstyret men kan inddrage EBC products efter behov. Her tager man emner op af fælles interesse og det er muligt at diskuttere og foreslå ny funktionalitet til STRATO.

Brug Kontakt for rekvisition af yderlige oplysninger om STRATO®.